Årsmöte 2017

Söndagen den 26 mars kl 14.00 – 16.00 är det dags för Juniordykarnas årsmöte 2017. Mötet hålls i Lundbybadets konferensrum på Lantmannagatan 5 i Göteborg.

I år har vi fått in motioner som rör stadgaändringar så se till att läsa igenom kallelsen och motionerna ordentligt innan årsmötet.

Kallelsen och motionerna finner ni under följande länk:

https://juniordykarna.se/kontaktuppgifter/arsmote-2016/

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorns berättelse, valberedningens förslag, budget och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga under länken minst en vecka innan årsmötet.