Årsmöte 2022 – 27 mars

27 mars 2022, klockan 13.00 – 15.00 håller Juniordykarna årsmöte.
Alla medlemmar är välkomna och den som har betalt medlemsavgift 1 månad innan mötet har även rösträtt.

Lokal: Lundbybadets konferensavdelning vån 2.

För motioner, som är en demokratisk möjlighet, gäller att de ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet. För den som känner att något behöver förändras, skicka gärna en motion mejl-ledes till lennart.stigo@gmail.com.

Svenska Bouleförbundet beskriver bra under rubriken ”Så här skriver du en motion” vad som behövs.

Den här posten kommer fyllas på löpande närmaste veckorna med agenda, verksamhetsberättelse, stadgar och andra dokument och en vecka innan årsmötet så ska alla handlingar finnas här.

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse
  • Eventuella motioner
  • Ekonomisk redovisning
  • Föregående årsmötesprotokoll
  • Stadgar Juniordykarna