Söndagsträning den 29 mars endast för vuxna.

Hej.
Styrelsen har diskuterat söndagsträningen på Lundby och kommit fram till att vi gör ett försök med träning för myndiga medlemmar nu på söndag 29/3. Därefter utvärderar vi om det fungerade tillfredsställande i diskussion med instruktörerna. Då vi får vara max 50 personer åt gången i i badet måste man vid behov lämna simhallen direkt efter avslutat träningspass.

Målet framöver är att öppna träningen även för unga men först måste vi säkerställa att vi har tillräckligt med friska instruktörer och även utarbeta nya rutiner för att minimera risken för smittspridning, tex via den utrustning klubben lånar ut. Vi siktar på att kunna skicka ut ett informationsmail i slutet av nästa vecka, efter genomfört styrelsemöte.

Träning på övriga dagar i Lundby, Angered och Valhalla pågår som vanligt då dessa träningar inte är lika beroende av en stor mängd instruktörer och inte har lika stora träningsgrupper, dvs risken för smittspridning är mindre.

Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens och RF:s rekommendationer och justerar planen om dessa ändras framöver.

MVH / Styrelsen Juniordykarna