Vikter

Plastbelagda 1-2 kilosvikter fördelas jämt över bältet. Bältet ska vara av gummi, det behövs för rörlighet, andning, och för att sitta fast (en fridykare dyker ju med huvudet nedåt). Som riktmärke kan man utgå från ca 1 kg bly per mm våtdräkt för djupare dyk. Vid grunda dyk (0-10m) krävs ganska mycket bly för att inte flyta upp som en kork. För dyk till större djup bör man av säkerhetsskäl ha positiv flytkraft från ca 10-15 m. För avancerad fridykning används nackvikter, för att uppnå avvägning och horisontell position i pool och vertikal position i hav.

20140402-141914.jpg

Nackvikter byggs med fördel för hand med hjälp av cykelslang, blyhagel, snabbspänne och buntband. En utförlig beskrivning av byggprocessen finns här.

Klubbmedlemmar kan beställa blyhagelgenom att skicka ett sms till Lars Arvidsson på nollsjunoll-690 99 25. Vi tar 70 kr/kg.
Bankgironummret finner ni under fliken KONTAKT – STYRELSE.