Kontaktuppgifter

Kontakt

 • info@juniordykarna.se

Stadgar och protokoll från styrelsemöten hittar du här.

Bankgiro: Bg 5896-7951 (ej för terminsavgifter)

Organisationsnummer: 802456-3812

Styrelse

 • Sofia Svensson – ordförande
 • Martin Engström – kassör
 • Kristina Fermskog – vice ordförande
 • Anders Lundberg – ledamot
 • Lennart Olsson – ledamot

Revisorer

 • Hans Fogelberg (revisor)
 • Johan Lindqvist (ersättare)

Valberedning

 • Alexandra Owen (sammankallande)
 • Peter Johnsen
 • Fredrik Eklund