Kontaktuppgifter

Kontakt

 • info@juniordykarna.se
 • Fredrik Brander – Ordförande, fredrik.brander(snabel-a)gmail.com
 • Andreas Kron– Kassör, kron.andreas(snabel-a)gmail.com

Protokoll från styrelsemöten hittar du här.

Juniordykarnas stadgar (antagna 2018).

Bankgiro: Bg 5896-7951 (ej för terminsavgifter)

Organisationsnummer: 802456-3812

Styrelse

 • Fredrik Brander – ordförande
 • Sofia Svensson – sekreterare
 • Andreas Kron – kassör
 • Annika Wentzel – ledamot
 • Anders Lundberg – ledamot
 • Lennart Olsson – ledamot

Revisorer

 • Hans Fogelberg (revisor)
 • Johan Lindqvist (ersättare)

Valberedning

 • Peter Johnsen (sammankallande)
 • Alexandra Owen
 • Fredrik Eklund