Dags att betala medlemsavgifter för VT 2018

Hej,
Nu är höstterminen slut och det är dags att anmäla sig till vårterminen. Det gör du genom att betala in medlems- samt träningsavgift. Information om din betalning har vi skickat ut via mail. Det är ifrån mail@vtsoftware.se och för en del av er hamnar detta i skäp posten.  Avgiften skall vara betald senast den 10 januari.

Lundbyträningen startar den 14 januari. Info om träningsstart för Valhalla kommer läggas ut på hemsidan.

Nya taxor:
Som ett svar på att SSDF ändrat medlemsavgifterna har vi inför denna termin justerat dessa enligt nedan:
0-17 år: 200 kr/år
18 år och äldre: 400 kr/år
Dubbelmedlemskap i SSDF: 200 kr/år (måste anmälas till Oskar av berörd medlem)

Vi har även justerat träningsavgiften för Lundbybadet enligt nedan:
0-6 år: 0 kr
7-17 år: 400 kr/termin
18 år och äldre: 500 kr/termin

Avgifterna är baserade på de dagar du tränade under hösten. Om du vill ändra något, exempelvis träna mer eller mindre, så hör av dig till Simon så skickar vi ut ett nytt inbetalningskort. Om du inte tänker träna med oss under VT 2018 så meddela även detta till Simon. simon.t.pettersson@gmail.com

Man kan även se sin egen info via denna sidan: http://valle.no-ip.org/jd/medlemsinfo.php
Där finns även en QR kod för betalningen. Tjänsten är inte helt klar så ni kan i dagsläget inte uppdatera era uppgifter själva.