Årsmöte den 13 mars

Juniordykarna har årsmöte den 13 mars och enligt stadgarna skall motioner vara inkomna senast fyra veckor innan mötet. Det är därför dags att skriva dem nu och skicka in till styrelsen senast på söndag den 14 februari om du har en fråga som du vill att årsmötet bör ta ställning till.

Motioner kan skickas i pappersform till:  Juniordykarna, c/o Nils Manne, Hakefjordsgatan 72, 41872 Göteborg eller epost till: simon.t.pettersson (at) gmail.com.

Kallelse med svar på inkomna motioner läggs ut på hemsidan den 21 februari.