Styrelsemöte 10 november

Protokoll från styrelsens möte den 10 november ligger på hemsidan. Nästa möte har vi den 12 januari.