Styrelsemöte 22 september

Protokoll från styrelsens möte den 22 september ligger på hemsidan. Nästa möte har vi den 10 november.