Styrelsemöte 25 augusti

Protokoll från styrelsens möte den 25 augusti ligger på hemsidan. Nästa möte har vi den 22 september.