Träna nästa termin?

Alla medlemmar som tränat med Juniordykarna i vår skall ha fått ett mail från mail@vtsoftware.se med anvisningar om hur nästa termins träningsavgift skall betalas. Vi har en lång kö och vi behöver veta i god tid vem som skall träna nästa termin för att kunna veta hur många nya vi kan ta in.

För att säkra din plats nästa termin behöver du betala in terminsavgiften senast 30 juni till bankgiro 700-7545 (ange ditt OCR-nummer). Har du inte fått något mail så kontakta Johan Lindqvist <joli80@gmail.com> eller Nils Manne <nils.manne@gmail.com>.