Medlem

Medlemsansökan

Nyintag av nya medlemmar gör vi inför varje terminsstart, vi tar in nya medlemmar i mån av plats. Vi har ett högt söktryck och en relativt lång kö.

Du ställer dig i kö genom att fylla i formuläret via denna länk.

För dig som redan är medlem

Genom att betala de medlems- och träningsavgifter som skickas ut via mail två gånger om året förlängs automatiskt ditt medlemsskap i Juniordykarna.
 

Medlems och träningsavgifter

Medlemsskap i Juniordykarna betalas en gång per år. Ungefär hälften av kostnaden går till Svenska sportdykarförbundet och innehåller en dykförsäkring och tillgång till tidningen DYK. Utöver medlemsskap tillkommer träningsavgifter som betalas utifrån hur och var man tränar.
 
Juniordykarna utgår från föregående termins träning när avgifterna skickas ut. Det ligger på medlemmen att informera klubben om man ändrar sin träning på något vis.
 
Medlemsavgift (en gång per år):
200 kr/år för barn/unga 0-17 år
400 kr/år för 18 år och äldre
200 kr/år för dubbelmedlemsskap. Anmäls till kassör.
200 kr för instruktörer (börjar gälla 2023)
 
Träningsavgift Valhalla:
800 kr/termin för unga upp till tom 17 år
1200 kr/termin för vuxna 18 år och äldre
 
Träningsavgift söndagsträning på Lundby:
0 kr/termin för barn 0-6 år
400 kr/termin för unga 7-17 år
600 kr/termin för vuxna 18 år och äldre
 
Träningsavgift vardagsträning på Lundby och Angered:
400 kr/termin
 
Maxtaxan om man tränar både på Lundby söndagar och Valhalla:
1000 kr/termin för unga upp till tom 17 år
1500 kr/termin för vuxna
 
 
BETALNING
Använd inbetalningsuppgifterna som skickas ut via mail inför nästkommande termin. Vi brukar gå ut via hemsidan under nyheter samt via facebookgruppen Juniordykarna när utskicken gått ut.
Avgifterna är baserade på de dagar du tränade terminen innan. Om du vill ändra något, exempelvis träna mer eller mindre hör du av dig till info(snabel-a)juniordykarna.se så skickar vi ut ett nytt inbetalningskort. För att kunna garantera träningstider så är det viktigt att vi får in betalningarna i tid.

 
 
PERSONUPPGIFTER
Juniordykarna registrerar sina medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för att kunna söka bidrag då tex Idrott och förening kräver personuppgifter på medlemmar för att betala ut aktivitetsstöd. Varken vi eller Idrott och förening lämnar ut dessa uppgifter till tredje part. Genom att betala terminsavgiften ger ni samtycke till denna hantering.
 

Återaktivera medlemsskap

Har du varit ifrån fridykningen och klubben ett tag men vill återaktivera ditt medlemsskap så är du mer än välkommen! Allt du behöver göra är att skicka ett mail till vår kassör med dina personuppgifter så återaktiverar vi ditt medlemskap och skickar ut betalningsuppgifter!