årsmöte

Årsmöte 2015

På årsmötet den 1 mars fick vi en ny styrelse, nya revisorer och en ny valberedning Styrelse Simon Pettersson (ordförande) Nils Manne (Kassör) Peter Johnsen (Sekreterare) Emmelie Alm Piero Giobbi Sofia Dahlgren Johan Lindqvist Stig Mattson Roger Olausson Alma Wetterek (ersättare) Revisorer Sandra Lindberg (revisor) Maret Souaru (suppleant) Valberedning Malin von Knoop Anders Lundberg Sofia …

Årsmöte 2015 Läs mer »

Kallelse till årsmöte söndag den 1 mars kl 14.00 – 16.00

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning …

Kallelse till årsmöte söndag den 1 mars kl 14.00 – 16.00 Läs mer »

Inför årsmöte 2015

Söndagen den 1 mars har vi årsmöte hemma hos Stig kl 14.00. Formell kallelse publiceras på hemsidan senast den 8 februari. Motioner från medlemmar behöver vi få in senast den 1 februari, de kan med fördel skickas till peter.johnsen@telia.com. Boka den dagen och kom till mötet, efter årsmötet blir det träning som vanligt.

Kallelse till årsmöte 2014

Söndag den 16 mars kl 14.00 – 16.30 (sen åker vi till ordinarie träning). Plats; hemma hos Stig Mattson, Björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet). O.S.A. senast den 9 mars här. För att ta del av dokumenten verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse använd länken som följde med i kallelsen. Har du inte kvar den kontakta …

Kallelse till årsmöte 2014 Läs mer »