Den är här!

Gummibåten är äntligen här. Köpet blev klart 15/6 och båtplats är ordnad. Båten är en del av det projekt i Idrottslyftet där SSDF satsar vidare på avancerad fridykning. Projektet är finansierat ihop med ytterligare två föreningar och kommer även innefattas av en dykflotte.