Medlemsmöte och årsmöte 19 mars 2023

Den 19 mars klockan 13-16 håller Juniordykarna medlemsmöte och årsmöte. Det är viktigt att så många som möjligt dyker upp.

  • Plats: Lundbybadets möteslokal
  • Tid: 19 mars 2023 klockan 13-16.

På medlemsmötet kommer vi diskutera Juniordykarnas framtid. Vad vill vi göra med klubben, hur får vi mer engagemang i föreningen? Aktiviter, läger, medlemsintag, träningsgrupper och så vidare. Det finns mycket att lyfta och diskutera.

Årsmötet

Medlemsmötet följs av årsmötet.

För motioner till årsmötet, som är en demokratisk möjlighet, gäller att de ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet. För den som känner att något behöver förändras, skicka gärna en motion med mejl till info@juniordykarna.se

Den här posten kommer fyllas på löpande närmaste veckorna med agenda, verksamhetsberättelse, stadgar och andra dokument och en vecka innan årsmötet så ska alla handlingar finnas här.