Nominera mottagare av vandringspokalen inför årsmötet 2024!

Foto: Stefan Adolfsson

Vandringspokalen är en tradition i föreningen som innebär att föreningen varje år under årsstämman uppmärksammar en medlem lite extra genom att överlämna vandringspokalen. Detta för att lyfta medlemmars ideella engagemang och synliggöra förtjänstfulla insatser som gjorts för föreningen. Det kan vara insatser som gjorts under det gångna året eller tidigare tillbaka i tiden.

Tidigare års mottagare av vandringspokalen är:

2019 Roger Olausson
2020 Nils Manne
2021 Maret Sooaru
2022 Valdemar Karlsson
2023 Stefan Adolfsson

Styrelsen vill inför årsmötet 2024 uppmuntra dig som medlem att nominera någon som som du anser gjort förtjänstfulla insatser och där personens ideella engagemang bidragit till föreningens utveckling. Det går ej att nominera tidigare års mottagare av vandringspokalen och personen som nomineras måste vara medlem i föreningen.

Nominera genom att skicka namn på personen samt en motivering om varför du anser att medlemmen ska bli mottagare av vandringspokalen. Nomineringen ska skickas till e-postadress info@juniordykarna.se senast den 23 mars 2024. Styrelsen beslutar därefter utifrån inkomna nomineringar om årets mottagare och överlämnar vandringspokalen under årsstämman den 28 april 2024.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen